ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยเป็นผู้ผลิตและผู้ซื้อขายทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ขนมข้าวอบกรอบ ขนมข้าวหอมมะลิ และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในหลายตลาดทั่วโลก นับเป็นครั้งแรกของบริษัท นำเชากรุ๊ป ไต้หวันที่มีการลงทุนในต่างประเทศ

ด้วยการร่วมกันทางด้านทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบในประเทศไทย เทคโนโลยีที่ทันสมัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคนิคการการจัดการ ทั้งการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากนำเชากรุ๊ป ไต้หวัน ทำให้การพัฒนาธุรกิจของเราประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

หลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้พัฒนาแบบแผนธุรกิจสำหรับดำเนินในธุรกิจ ดังต่อไปนี้

  • Customer Relationship (การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า)
  • Cooperative R&D (การประสานงานในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์)
  • Produce to order (การผลิตสินค้าตามความต้องการ)
  • Sustainable cost cycles 

จากแบบแผนดังกล่าว ทำให้บริษัทฯได้เป็นผู้นำทางด้านการผลิตขนมข้าวอบกรอบ ขนมข้าวหอมมะลิ และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสู่ตลาดโลก

ทั้งนี้ บริษัทฯได้ตระหนักถึงคุณภาพและสุขอนามัยเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดระดับนานาชาติ ดังนั้นความทุ่มเทอย่างเต็มที่ในหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ได้รับมาตรฐานระดับโลก อย่างเช่น HACCP, ISO9001:2008, GMP, ISO14001:2008, BRC และ IFS ทั้งหมดนี้จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันให้ได้ว่า มีการควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานสำหรับลูกค้า สินค้าแบรนด์ของบริษัทฯเอง อย่าง “บิน บิน” และ ”ชินมัย” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวหอมมะลิ ส่วนแบรนด์ “ลิตเติ้ลกุ๊ก” และ “หมี่จัง” เป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีขายอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก

ส่วนในตลาดเอเชียและภายในประเทศนั้น รวมทั้งตลาดต่างประเทศที่เราคาดว่าจะให้ความสนใจเป็นตลาดหลัก ภายใต้แบรนด์ “ไรซ์แครก” และ “ไรซ์ชิพส์” ที่เป็นผลิตภัณฑ์ทำมาจากข้าว ทั้งนี้ บริษัทฯยินดีจัดทำ “ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบความต้องการของลูกค้า (Private Label)” หรือ “ผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายในห้างร้านของลูกค้าเอง (House Brand)”  ในทุกๆปี บริษัทฯยังได้เข้าร่วมงานนิทรรศการอาหารระดับนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ อย่างน้อย 4 แห่งในหลายประเทศ  หลายปีหลังมานี้ บริษัทฯได้พัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระจายไปกว่า 75 ประเทศทั่วโลก 

วิสัยทัศน์
มุ่งเน้นการเป็นบริษัทระดับโลกที่เลือกสรรการผลิตสินค้าอย่างเหมาะสม ภายใต้พื้นฐานของการใช้สมรรถนะหลัก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างเข้าสู่ตลาดระดับโลก

พันธกิจ

  • เป็นผู้นำด้านขนมอบกรอบ
  • เป็นผู้นำด้านบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในตลาดระดับโลก
  • เป็นผู้ประสบความสำเร็จด้านการจัดการระดับโลก